Madona (JKI-K)

Madona (z ital. madonna – má paní) Označení Panny Marie. V umění název obrazů nebo plastik představujících Matku Boží s děťátkem na rukou. První mariánské výtvarné projevy jsou z 2. stol.; představují Matku Boží s rozpřaženýma rukama k modlitbě (Maria orans) nebo s dítětem na klíně. Zvl. hojné bylo zobrazení Panny Marie od 6. stol., zejm. v byzantském umění. V čes. umění mělo téma Madony velký význam a uměleckou sílu před 1400; světově proslulé byly ital. m., zejm. Raffaelova M. sixtinská (asi 1515, dnes v Drážďanské galerii).

Pavel Spunar