Mahábhárata (Hind)

Mahábhárata [mahābhārata] – „veliký boj Bharatovců“. Je to nejdelší veršovaný epos na světě, který má nesmírný význam pro většinu hinduistů a pro indickou kulturu. Popisuje události před, během a po veliké zničující bitvě mezi bharatovskými rody Kuruovcû a Pánduovců. Obsahuje také mnoho vedlejších epizod a vyprávění a zabývá se při mnoha příležitostech otázkami mravnosti a povinnosti a obsahuje mnoho sekcí náboženského obsahu. Zabývá se též problémem smyslu života a vysvobození a prostředky, jak ho dosáhnout. Podle puránové tradice se tato legendární bitva odehrála roku 3102 př. n. l. a s ní se započal přítomný temný věk lidské historie (kalijuga). Skrývá-li se za touto legendární bitvou skutečná událost, mohlo k ní dojít až po roce 1000 př. n. l., a v té době pak by bylo došlo k vytvoření prvních epických zpěvů o ní. V následujících staletích se epos dále rozrůstal a počal nabývat nám známé podoby kolem 3. st. př. n. l. V dalších zhruba šesti staletích růst pokračoval rozpracováním a přidáváním dalších epizod. I po tomto datu však docházelo k občasným interpolacím. Tradice připisuje autorství či redaktorství eposu legendární postavě zvané Vjása, tj. „pořadatel“, který se sám také v eposu objevuje a zúčastňuje se některých popisovaných událostí. Jeho osobní jméno bylo Kršna Dvaipájana (podle toho, že se narodil na ostrově – dvípa – uprostřed řeky).

Karel Werner