Mahádéva (Hind)

Mahádéva [mahādeva] – „veliký bůh“, často se vyskytující pojmenování boha Šivy, užívané hlavně jeho vyznavači, obzvláště když o něm hovoří jako o transcendentním absolutnu. Jeho manželka Párvatí je v této souvislosti pokládána za jeho šakti a je obdařena titulem Mahádéví. V prapůvodním stavu naprosté jednoty symbolizuje tento pár předmanifestační, neprojevenou (avjakta) realitu. Když pak na sebe vezmou oddělené podoby, vstoupí v aktivní spojení, což se na kosmické úrovni projeví jako proces manifestace (sršti) světa, symbolizovaný podvojnou božskou trojicí (trimúrti), kterou představují tři bohové se svými aktivními principy (šakti), totiž Brahma, Višnu a Šiva se svými manželkami Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí. Samostatně je pojmenování Mahádéví používáno též pro nejvyšší bohyni (Déví) šaktických kultů.

Karel Werner