Mahávíra (Hind)

Mahávíra [mahāvīra] – „velký hrdina“. Označení, používané v duchovních tradicích (většinou mimovédského původu) jako titul pro osoby, které dosáhly nejvyšší realizace na duchovní cestě. Tento titul se ustálil namnoze téměř jako jméno pro historického původce džinismu, jehož pravé osobní jméno bylo Vardhamána a klanové jméno Náta (v sanskrtu Džňátra). Žil zhruba v letech 599–467 př. n. l. a pocházel z Vésálí (v sanskrtu Vaišálí), hlavního města kmenové konfederace Vidéha a později klanu Liččhaviů (v dnešním Biháru). Nežli po odchodu do bezdomoví nastoupil svou vlastní cestu, byl jeho nejbližším duchovním souputníkem Góšála, zakladatel hnutí ádžíviků. Po dlouholetém šíření své nauky a působení jako učitel a duchovní hlava svého asketického společenství podstoupil podle džinistické tradice dobrovolnou smrt vyhladověním ve věku 72 let v lokalitě zvané Pávápurí poblíže města Rádžagrhy (dnešní Rádžgir).

Karel Werner