Mahéš (Hind)

Mahéš, Mahesh – mezinárodně znám jako Maharishi Mahesh Yogi (1917–2008), guru jednoho z četných ášramů ve starobylém městě jóginů Rišikéši a zakladatel hnutí, které si dalo název „Věk osvícení“. Roku 1976 vytvořilo na jeho podnět dokonce „Světovou vládu Věku osvícení“. Po počátečních, nejprve nepříliš úspěšných a jen pozvolna úspěšnějších osobních vystoupeních v poválečných letech na Západě dosáhl Mahéš náhlého věhlasu tím, že si jej v 60. letech na čas zvolili za svého gurua příslušníci skupiny Beatles. Jeho populárně podávané učení je v základě tradiční a opírá se o známé nauky upanišad a Bhagavadgíty a v jógové praxi o adaptovanou a velmi zjednodušenou meditační metodiku z Pataňdžaliho Jógasúter. Jde v podstatě o techniku džapa, tj. niterné opakování mantry, udělené žákovi guruem při zasvěcení. Hnutí ji propaguje pod názvem „transcendentální meditace“ (TM). Mahéšovy organizace dosáhly značného rozšíření zejména v USA a založením dvou soukromých „univerzit“, jedné v Kalifornii a druhé ve Švýcarsku, se hnutí snažilo zjednat si věrohodnost v akademických kruzích, avšak bez úspěchu. Ačkoli v něm v základě není nic, co by se příčilo duchovním proudům hinduistické tradice, zůstává toto hnutí na obskurním okraji neohinduistických proudů, hlavně pro své nerealistické projekty, jako je zmíněná „světová vláda“, a pro naivní předstírání schopnosti demonstrovat dosažení jógových sil (levitace) u svých adeptů, zdiskreditovaných na veřejném vystoupení v Dillí i v pořadu, vysílaném britskou televizí. Dalším faktorem v tomto ohledu je dravý komercionalismus hnutí, které v poslední době zahrnulo do sféry svého zájmu i naše země.

Literatura:
Campbell, Anthony (1977), The Mechanics of Enlightenment: An Examination of the Teaching of Maharishi Mahesh Yogi, London: Gollancz.

Karel Werner