Mahiša (démon) (Hind)

Mahiša (démon), Mahišásura [mahiṣāsura] – „buvolí démon“, který byl podle epické legendy zabit Skandou. Podle puránové legendy to byl mocný asura, který si osvojoval moc nad bohy a hrozil jim utlačováním. Bohové, kteří nebyli dostatečně bojovní, stvořili (nebo evokovali) za účelem jeho zabití bohyni Durgu.

Karel Werner