Malachiáš (JKI-J)

Malachiáš (hebr. Mal’achi – Můj posel) Titul jinak neznámého proroka druhotně chápaný jako jeho jméno a přenesený na stejnojmennou knihu řazenou k bibl. souboru dvanácti Malých proroků. Nevelký spis sestává ze šesti krátkých proroctví soustředěných na obnovený jeruzalémský chrám a náležitý řád obětí. Anonymní text pravděpodobně vznikl v 1. pol. 5. stol. př.n.l., krátce před působením Ezdráše a Nehemjáše.

Dalibor Papoušek