Mandara (Hind)

Mandara – název mytické hory, kterou podle dávné legendy, později rozpracované v puránách, bohové a asurové (titáni) použili ke stloukání kosmického oceánu, aby z něj vytřídili nápoj nesmrtelnosti. Za podklad, na němž se hora otáčela, jim posloužil Višnu, který se za tím účelem vtělil v želvu.

Karel Werner