Manu (Hind)

Manu – jméno patriarchy lidstva. Podle puránové mytologie má každé období světové historie v průběhu světového cyklu (zvaného kalpa, což je jeden Brahmův den) svého patriarchu, který se vždy jmenuje Manu, je prvním člověkem na počátku každého období, jež se po něm nazývá manvantara, a je zplozen Brahmou nebo některým bohem. Podle jedné pozdní verze obdrží pak manželku, vytvořenou z jeho žebra (což je zjevný vliv křesťanského příběhu z bible). O Manuovi přítomného věku, jehož osobní jméno je Vaivasvata a jeho otcem bůh slunce Vivasvat, jde pověst, že byl s manželkou zachráněn od potopy světa Višnuem, vtěleným v rybu. Poté oba znovu zázračně zalidnili zemi.

Manu je také jméno legendárního autora první známé kodifikace hinduistického zákoníku, jenž je znám pod jmény Manusmrti, Manusamhitá a Mánavadharmašástra, který pochází asi z 3. st. Obsahuje sbírku zákonů, zvykové právo, založené na védské tradici, souhrn obyčejů, založených na precedentech, a také nástin konečného cíle člověka ve smyslu vysvobození skrze sjednocení s brahma.

Karel Werner