Marut (Hind)

Marut – člen tlupy (gana) podružných védských bouřkových bohů v doprovodu boha Rudry; proto jsou někdy nazýváni také Rudrové. Projevují se jako blesky, pohybují se s větrem a přinášejí déšť.

Karel Werner