Maurjové (Hind)

Maurjové – jméno první císařské dynastie v Indii (kolem 321–180 př. n. l.). Založil ji Čandragupta (vládl asi 321–297 př. n. l.), jehož vnukem byl slavný a blahovolný vládce Ašóka.

Karel Werner