Mitra (Hind)

Mitra – jeden ze skupiny bohů ve védském panteonu, kteří se nazývají Áditjové (synové bohyně Aditi) a patří k okruhu slunečních božstev. Mitra má blízký vztah k Varunovi, který je prvorozeným Áditjou a strážcem kosmického zákona. Mitra dozírá na komunální záležitosti a je strážcem zákonů, smluv, přátelských svazků a milostných vztahů a vládne dni, zatím co Varuna je vládcem noci. Ve starém Íránu byl znám jako Mithra a stal se v pozdějších staletích hlavním bohem mithraismu, který se v helénské době velmi rozšířil, a to i do římských provincií v Evropě, a dokonce dočasně soupeřil o prvenství s křesťanstvím.

Karel Werner