Moltmann, Jürgen (JKI-K)

Moltmann, Jürgen (1926) Teolog a etik řadící se k existenciální větvi soudobého něm. protestantismu. Studoval v Göttingen, od 1967 působil jako profesor systematické teologie v Tübingen, dnes emeritus. Představitel tzv. teologie politiky, která vede ke značným přesahům do soc. a kulturní sféry. Proslul rovněž koncepcemi teologie naděje. V osmdesátých letech rozpracoval schéma naděje rovněž na principech ekologické etiky. Hl. díla: Theologie der Hoffnung, 1964; Perspektiven der Theologie, 1968; Der Mensch. Christliche Anthropologie in den Konflikten der Gegenwart, 1971; Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, 1985.

Břetislav Horyna