Muneles, Otto (JKI-J)

Muneles, Otto (1894-1967) Žid. učenec, přední reprezentant pražské judaistiky. Studoval semitskou filologii na pražské něm. univerzitě a před 2. svět. válkou byl hluboce zaujat chasidismem. Za války vězněn v Terezíně. Po válce působil v pražském Žid. muzeu jako ředitel jeho věd. knihovny. Ve svých spisech a studiích se zabýval žid. bibliografií, Starým žid. hřbitovem v Praze a kulturními dějinami Židů v čes. zemích. Po válce vychovával nové odborníky v judaistice a podařilo se mu zachovat její určitou kontinuitu. Hl. díla: Bibliografický přehled žid. Prahy, 1952; Starý žid. hřbitov v Praze (s H. Vilímkovou), 1955.

Vladimír Sadek