Nágové (Hind)

nágové (ze sanskrtského nagna, „nahý“ – linie asketů, kteří chodí zcela nazí, ale jsou připraveni bojovat na obranu tradic hinduismu se zbraní v ruce, a proto jejími členy se nemohou stát bráhmani, nýbrž jen příslušníci ostatních kast. Za dob islámské perzekuce hinduistů se jim dostalo obecnějšího uznání filiací k advaitovému řádu dašanámí s úkolem ochraňovat bráhmanské členy řádu, kterým není dovoleno použít násilí ani pro vlastní obranu. V jejich pohnuté historii se vyskytly rovněž případy násilí z důvodu soupeření a řevnivosti mezi jednotlivými asketickými řády.

Literatura:
Lorenzen, David N. (1978), „Warrior Ascetics in Indian History“, Journal of the Americal Oriental Society 98.1.
Sarkar, J. (1958), A History of Dasnami Naga Sannyasis, Allahabad: Sri Panchayata Akhara Mahanirvani.

Karel Werner