Násik (Hind)

Násik [nāsik] – posvátné město v severní Indii, jedno ze čtyř, kam podle puránového mýtu dopadly kapky nápoje nesmrtelnosti, když se bohové a titáni o něj svářili. Na paměť této události se tu pořádá jednou za 12 let veliká slavnost, zvaná kumbhamélá. Ostatní tři města jsou Haridvár, Prajága/Prajágrádž a Udždžain.

Karel Werner