Nimbárka (Hind)

Nimbárka [nimbārka] – filozof a učitel, pravděpodobně současník Madhvy. V jeho učení lze rozeznat vliv Madhvův i Rámánudžův. Hlásal nauku bhédábhéda (rozdíl-nerozdíl), známou též jako dvaitádvaita (dvojnost-nedvojnost), která se snaží o kompromis mezi dualismem a monismem. Podle něj jsou bytosti a svět s Bohem zároveň identičtí a od něj odlišní, vždy ale na něm plně závislí. Osobně byl ctitelem Boha v podobě Kršny, který pro něj byl totožný s brahma.

Karel Werner