Pánduovci (Hind)

Pánduovci – jedna z obou válčících stran legendárního sporu, popsaného v eposu Mahábhárata; jejich odpůrci byli Kuruovci.

Karel Werner