Pánini (Hind)

Pánini [pāṇini] (asi 5. st. př. n. l.) – autor nejstarší známé gramatiky sanskrtu. Její metoda je analytická a má vynikající úroveň. Zejména její systém fonetiky a dokonale logický sled hlásek sanskrtské abecedy jsou bezpříkladné. Hinduistická tradice čítá Pániniho mezi osvícené žrece (rši).

Karel Werner