Páršva (Hind)

Páršva [pārśva] – 23. tírthankara džinistické tradice, který podle ní žil 250 let před posledním tírthankarou, jímž byl Vardhamána Mahávíra, historický zakladatel džinismu.

Karel Werner