Pět knih Mojžíšových (JKI-J)

Pět knih MojžíšovýchPentateuch, Tóra