Padmapáni (Hind)

Padmapáni [padmapāṇi] – přízvisko Brahmy a někdy také Višnua, když jsou zobrazeni s lotosem v ruce. V buddhismu je to též jméno bódhisattvy Avalókitéšvary, který bývá rovněž často zobrazován s lotosem v ruce. V raných dobách buddhistické ikonografie se Buddha počíná objevovat s doprovodem dvou bódhisattvů, nazvaných podle svých emblémů, které drží v rukou, Padmapáni a Vadžrapáni. Pravděpodobně šlo původně o bohy Brahmu a Indru, jimž tyto symboly přináležely již v předbuddhistické době a kteří hrají jisté úlohy v Buddhově životě.

Karel Werner