Patrik (JKI-K)

Patrik (lat. Patricius; asi 385 - asi 461) Apoštol Irska. Studoval zřejmě v Auxerre, delší čas žil v mnišských komunitách na ostrovech v Tyrrhénském moři. Když se stal nástupcem prvního irského biskupa Palladia, věnoval zbytek svého života christianizaci zejm. sev. a záp. Irska. Přizpůsobil círk. organizaci polit. poměrům v Irsku a získával pro křesťanství zemskou šlechtu. Podle dnes zpochybňované tradice založil biskupství v Armaghu. Chronologie jeho působení je nejasná; misii snad zahájil 432, Armagh mohl být zal. 444 nebo 457, datum úmrtí kolísá od 457 po 493 (rok 461 je výsledek věd. konsensu). Jisté je, že P. misie narážela na odpor pův. náb. kultury a on sám se dostal do polit. nesnází, na něž reagoval spisem Confessio, sepsaným po vzoru Pavlova 2. listu Korintským. V lidové tradici se s P. pojí řada legend, misijně dodnes působí dvě náb. společnosti jeho jména: Brothers of St. Patrick, zal. 1808, a Society of St. Patrick for Foreign Missions, zal. 1932.

Břetislav Horyna