Pradžápati (Hind)

Pradžápati [prajāpati] – Pán tvorstva a vesmíru. Ve védech je to titul, udělovaný různým bohům, mezi nimiž jsou Indra, Savitar, Sóma a Hiranjagarbha. Později vystupuje samostatně jako jeden z demiurgových bohů bráhmanské mytologie stvoření a posléze je nazíraný též jako božský praotec všech bytostí.

Literatura:
Gonda, Jan (1986), Prajāpati’s Rise to Higher Rank, Leiden: Brill.
Gonda, Jan (1989), Prajāpati’s Relations with Brahman, Bṛhaspati and Brahmā, Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Karel Werner