Pušpaka (Hind)

Pušpaka [puṣpaka] – pojmenování samohybného vzdušného vozu palácových rozměrů, který Brahma daroval Kubérovi. Jeho poloviční bratr Rávana, král Lanky a únosce Síty, mu jej uloupil pro svou potřebu. Když Ráma v boji o osvobození Síty Rávanu zabil, použil vozu k svému návratu domů se vším svým doprovodem, načež jej vrátil Kubérovi.

Karel Werner