Ráštrakútovci (Hind)

Ráštrakútovci (750–973) – dynastie v západním Dakšinu, která došla proslulosti svou podporou umění. Pocházela pravděpodobně z místních klanů původně nižší kastovní příslušnosti. Za jejích vládců byly vytesány některé jeskynní svatyně a Kailásanáthův skalní chrám v Éllóře.

Karel Werner