Rádhakrišnan, Sarvepalli (Hind)

Rádhakrišnan, Sarvepalli (1887–1975) – filozof a myslitel neohinduismu s vizí o hinduismu jako univerzálním náboženství nebo základu pro světové náboženství budoucnosti. V letech 1936–39 a 1945–52 byl držitelem profesorské stolice Orientálních náboženství a etiky na univerzitě v Oxfordu, založené a dotované Spaldingovou nadací. Po diplomatické kariéře (jako vyslanec svobodné Indie v Moskvě) byl zvolen vice-prezidentem a na léta 1962–67 prezidentem Indické republiky. Jeho univerzalistické a mírové sny byly otřeseny hned v prvním roce jeho prezidentství nutností čelit čínské agresi, a další zkušenosti z domácího politického života rovněž zmírnily jeho optimistický výhled na roli hinduismu jako univerzálního stmelovacího prostředku. Jeho spisy však jsou i nadále důležité pro studium hinduismu a indické filozofie.

Literatura:
Gopal, Sarvepalli (1989), Radhakrishnan: A Biography, London: Unwin Hyman.

Karel Werner