Ráma (Hind)

Ráma [rāma], Rámačandra [rāmacandra] – princ z vládnoucího rodu ve starobylém království, jehož hlavním městem byla Ajódhjá, a hrdina eposu Rámájana, který byl prohlášen za sedmé hlavní vtělení boha Višnua. Po něm je pojmenován „Rámův most“, řetěz malých ostrovů mezi Šrí Lankou a Indií (na moderních mapách zvaný Adamův most), o nichž se praví, že to jsou zbytky mostu, který postavila vojska, vedená Hanumánem, na výpravě proti Rávanovi, vládci Lanky a únosci Rámovi manželky Síty.

Literatura:
Whaling, Frank (1980), The Rise of the Religious Significance of Rāma, Delhi: Munshiram Manoharlal.

Karel Werner