Rávana (Hind)

Rávana [rāvaṇa] – démon a král Lanky, známý hlavně z eposu Rámájana, který unesl Rámovu manželku Sítu a byl poražen a zabit v boji o její záchranu. Byl polovičním bratrem Kubérovým.

Karel Werner