Rada čtyř zemí (JKI-J)

Rada čtyř zemí (hebr. Va’ad arba aracot; též jen Rada zemí – hebr. Va’ad ha-aracot) Samosprávná organizace (svého druhu sněm) polských Židů. Vznikla 1580 sloučením zastupitelů žid. obcí čtyř provincií – Velkopolska, Malopolska, Litvy a záp. Ukrajiny a existovala až do 1764. Litevské obce se 1623 osamostatnily a vytvořily Va’ad ha-mdina (Rada země) nebo Va’ad medinat Lita (Rada země litevské). R.č.z. zastupovala Židy z uvedených oblastí před králem a jeho úřady a byla pověřena výběrem daní. Zasahovala i do celé řady vnitřních záležitostí žid. obcí. Zasedala nejprve jednou, později dvakrát v roce, v létě v Jaroslavi, v zimě v Lublinu. Naproti tomu jednání litevské Rady byla nepravidelná. V čele R.č.z. stál parnas, který měl k ruce vrchního tajemníka a pokladníka (ne’eman), zástupce pro jednání s nežid. úřady (štadlan) a písaře (kotev).

Bedřich Nosek