Raidás (Hind)

Raidás [raidās], Ravidás [ravidās] (15. st.) – žák Rámánandův a guru princezny Mírábáí, slavné básnířky, která se stala potulnou světicí.

Karel Werner