Rati (bohyně) (Hind)

Rati (bohyně) – bohyně milostných rozkoší, manželka Kámy, boha lásky. Její otec byl Dakša, v puránách pokládaný za Brahmova syna a vtělení Višnuovo.

Karel Werner