Ricoeur, Paul (JKI-K)

Ricoeur, Paul (1913-2005) Franc. filosof, představitel hermeneutické fenomenologie; v raném období (pod vlivem G. Marcela) se zabýval i problematikou filosofie křesťanství a teologie. V koncepci fenomenologie vůle interpretuje náb. stránku problému smíření, na něž navazuje fil.-antropologické ztvárnění otázky zla a jeho symbolů; hermeneutika biblická. Hl. díla: Philosophie de la volonté, 1950-1960; La métaphore vive, 1975; Temps et récit, 1983-85. Čes.: Život, pravda, symbol, 1993; Myslet a věřit, 2000; Čas a vyprávění I, 2001; Filosofie vůle, 2001.

Břetislav Horyna