Rudra (Hind)

Rudra – „strašlivý“; „vyjící“, védský bůh bouří, doprovázený družinou Marutů (blesků), obávaný pro svou destruktivní potenci. Má však i blahovolnou stránku, neboť je znám též jako léčitel, dovede být milostivý (šiva, epiteton, které později vešlo v užívání jako jeho hlavní jméno) a vystupuje i jako spasitel: puránový mýtus o tom, jak Šiva vypil jed, který se vynořil z kosmického oceánu, aby tím zachránil tvorstvo před záhubou, zřejmě ve védské době koloval v nějaké formě o Rudrovi, neboť verš Rgvédu 10.136.7 na tento jeho čin naráží, a modrá barva jeho krku, která z toho vzešla, je zmíněna v Jadžurvédu (Vádžasanéjisamhitá 16.7).

Literatura:
Chakravarti, Mahadev (1986), The Concept of Rudra-Śiva Through the Ages, Delhi: Motilal Banarsidass.

Karel Werner