Rukminí (Hind)

Rukminí [rukmiṇī] – dcera vidarbhského krále, která se stala hlavní manželkou Kršnovou. Kršna se o ni ucházel, byl však odmítnut pro spor, který s ním měl její bratr, a Rukminí pak byla zaslíbena jinému nápadníku. Kršna ji unesl v den její svatby do svého království Dváraky, kde se pak konala jejich svatba, a měl s ní několik synů. Obvykle je pokládána za vtělení bohyně Lakšmí.

Karel Werner