Sóma (bůh) (Hind)

Sóma (bůh) [soma] – (1) bůh sómové šťávy, léčitel a dárce bohatství, božské extáze i nesmrtelnosti, žrec a vládce básníků (v některých ohledech vzdáleně upomínající na řeckého Dionýsa); (2) bůh měsíce (a jako takový zván též Čandra aj.) a strážce rostlin, hlavně léčivých, ale i bůh probuzení a moudrosti. Je často ztotožňován se sómovou šťávou a potravou bohů, uchovávanou v měsíci, a tedy s bohem Měsíce, takže jeho viditelná forma na obloze periodicky ubývá, než ji slunce opět obnoví přílivem čerstvé životní síly. Sóma však je i „plnokrevnou“ božskou osobností. Podle Rgvédu 10.85 se jeho manželkou stala sluneční nymfa Súrjá a podle Jadžurvédu měl dalších 27 manželek, bohyň lunárních domů či konstelací (nakšatra). Jezdí na trojkolém voze, taženém desíti bílými oři, nebo na voze, taženém antilopami. V pozdní komplikované mytologii purán se Sóma stal tak trochu bouřlivákem, a když jej zaujala Tárá (tj. „hvězda“), manželka boha Brhaspatiho (v astronomi: planeta Jupiter), unesl ji a vrátil ji jejímu manželovi teprve po zásahu samého Brahmy. Tárá následkem tohoto dobrodružství porodila syna jménem Budha (Merkur), který se stal praotcem lunární dynastie.

Karel Werner