Samson (JKI-J)

Samson (hebr. Šimšon, zdrobnělina z šemeš – slunce) Izr. soudce, který byl Bohem předurčen k vítězství nad Pelištejci. Zasvětil se Bohu (nazir), ale jako silný vášnivý muž podléhal pokušením a bitkám s nepřáteli. Teprve když byl uznán za soudce, zapletl se s Pelištejkou Delílou, která způsobila jeho zkázu. Vymámila z něho tajemství jeho síly, spočívající ve vlasech. Pelištejci oholili jeho hlavu a Jahve od něho odstoupil (Sd 16, 20). S. byl oslepen a vržen do vězení v Gaze. Za čas jej Pelištejci chtěli ukázat jako zajatce a nepřítele lidu a chrámu. Slepý S. se dal přivést k chrámovým sloupům, svou silou je strhl a přivodil zhroucení stavby, v jejíž troskách zahynul spolu s množstvím Pelištejců. Přes svou divokou povahu je S. pokládán za hrdinu víry.

Pavel Spunar