Sarvódajasamádž (Hind)

Sarvódajasamádž [sarvodaya samāj] – Společnost pro povznesení všech, organizace, kterou po prohlášení indické nezávislosti založil Gándhí. Jejím cílem mělo být usilovat o uskutečnění ideálu pravdy a neubližování ve vší společnosti, což by zahrnovalo vymýcení jakéhokoli využívání druhých pro vlastní prospěch a jakékoli diskriminace. Základem státní organizace se měly stát soběstačné vesnické komunity. Po Gándhího předčasné smrti ji vedl Vinóba Bhávé, který ji po r. 1951 změnil v organizaci za pozemkovou reformu, uskutečňovanou pomocí dobrovolných darů půdy velkými pozemkovými vlastníky. Měl v tom pozoruhodné úspěchy, i když vzhledem k nesmírnosti rozlohy Indie a jejích problémů celkový výsledek nebyl veliký.

Karel Werner