Satí (bohyně) (Hind)

Satí (bohyně) [satī] – dcera boha Dakši, která si zvolila, podle puránového mýtu, během starobylého slavnostního obřadu svajamvara („vlastní volba“) za manžela boha Šivu proti vůli svého otce. Dakša se s tím nemohl smířit, a když při jedné příležitosti Šivu urazil, Satí se na protest za živa upálila. Zrodila se pak jako Himavantova dcera Umá a stala se znovu Šivovou manželkou.

Karel Werner