Schechter, Solomon (JKI-J)

Schechter, Solomon (1847-1915) Rabínský učenec, zakl. konzervativního judaismu v USA. Původem z Rumunska. Od 1879 studoval v Berlíně na Vysoké škole pro žid. vědu (Hochschule für die Wissenschaft des Judentums) a na berlínské univerzitě, 1890 se stal lektorem na univerzitě v Cambridge a 1899 profesorem hebrejštiny na University College v Londýně. Podílel se na objevení káhirské genizy 1896. Od 1902 až do své smrti působil jako prezident Žid. teol. semináře (Jewish Theological Seminary of America). Hl. díla: Studies in Judaism (Studie o judaismu), 1896-1924; Some Aspects of Rabbinic Theology (Některé aspekty rabínské teologie), 1909; Seminary Addresses and Other Papers (Seminární projevy a jiné referáty), 1915.

Bedřich Nosek