Světový luterský svaz (JKI-K)

Světový luterský svaz (Lutheran World Federation) Mezinár. círk. organizace sdružující protest. církve a náb. společnosti luterského vyznání (luteráni). S.l.s. navázal na práci Svět. luterského konventu, který vznikl 1947 v Eisenachu, a pod novým názvem byl ustaven 1947 na prvním valném shromáždění v Lundu (Švédsko). Sídlem S.l.s. je Ženeva, vrcholným orgánem valné shromáždění, které svolává předseda S.l.s. zpravidla v šestiletých intervalech, výkonný výbor (exekutiva), komise a nár. komitéty.

Helena Pavlincová