Teozofická společnost (Hind)

Teozofická společnost – organizace, založená r. 1875 v New Yorku za účelem podpory univerzálního bratrství lidí a studia srovnávacího náboženství a filozofie, a především s úmyslem zkoumat mystické a okultní aspekty života a skutečnosti. Zakladateli byli vysloužilý plukovník H. S. Olcott (1832–1907), badatel a publicista v oboru okultních jevů, a Helena Petrovna Blavatská, ruského aristokratického původu, od mládí dobrodružná cestovatelka, hledající moudrost v Orientu, a údajně žákyně duchovních mistrů žijících v Tibetu a pohybujících se i ve vyšších duchovních světech. Roku 1879 oba odcestovali do Indie a r. 1882 ustavili ústředí společnosti v Adjáru u Madrásu, kde je dosud. Synkretické učení společnosti obsahuje mnoho prvků světového názoru hinduismu a mahájánového buddhismu, mezi jiným obzvláště nauku o znovuzrozování, karmické zákonitosti, vyšších úrovních existence a konečném osvobození. Zahrnuje však též prvky evropského myšlení, zejména myšlenku evoluce, kterou přizpůsobilo svému duchovnímu výhledu ve smyslu stálého pokroku jedinců a lidstva na cestě ke konečné dokonalosti, jakýsi druh duchovního darwinismu. Oba zakladatelé i jejich pokračovatelé podporovali indické snahy o dosažení politické samostatnosti a Společnost svou propagací principů indického náboženského a filozofického myšlení povzbudila sebevědomí hinduistů, kteří byli pod tlakem křesťanských misií, a pomohla zlepšit postavení hinduismu mezi náboženstvími světa. Její činnost měla a dosud má značnou důležitost i pro studium hinduismu na akademické úrovni, neboť nashromáždila velkou sbírku vzácných rukopisných pramenů a podporuje jejich výzkum a uveřejnění jeho výsledků.

Literatura:
Campbell, Bruce F. (1980), Ancient Wisdom Revived: A History of the Theoso-phical Movement, Berkeley: University of California Press.

Karel Werner