Tomáš Kempenský (JKI-K)

Tomáš Kempenský (vl. jm. Thomas Hemerken, asi 1380-1471) Nizozemský círk. spisovatel, teolog, mystik. 1399 vstoupil do kláštera augustiniánů v Agnetenbergu u Zwolle, dceřiného kláštera Windesheimu, patřícího mezi přední střediska „nové zbožnosti“ (devotio moderna). Zde složil 1406 řádové sliby a 1413-1414 byl vysvěcen na kněze. V klidu kláštera se věnoval spisovatelské činnosti, kázání a opisování textů. Je považován za autora vlivného a čteného spisu De imitatione Christi (1470, O následování Krista) a též jeho další díla určuje potřeba „následování“, tj. přimknutí se k proudům usilujícím o mravní zdokonalení křesťanů. Jeho lit. pozůstalost je žánrově velmi pestrá, značného ohlasu došly zvl. Orationes et meditationes de vita Christi (Modlitby a úvahy o životě Kristově), Vallis Liliorum (Liliové údolí) a Hospitale Pauperum (Špitál chudých).

Pavel Spunar