Trivikrama (Hind)

Trivikrama – „trojí krok“, epiteton boha Višnua ve védách. Naznačuje, že třemi kroky pokryl (ovládl) tři oblasti bytí, pozemský svět, nebeský svět a oblast nesmrtelnosti. Tento mýtus je dále rozveden v bráhmanách a někdy je vykládán jako alegorie tří etap sluneční dráhy (východ, kulminace a západ). V mytologii purán je spojen s Višnuovou inkarnací jako Vámana (trpaslík), jenž získal třemi kroky vládu nad vesmírem od démona Baliho. Ten ji dříve nabyl svou askezí, neznal však pravou podstatu Vámanovu, když mu slíbil věnovat tolik prostoru, kolik pokryje třemi kroky.

Karel Werner