Troeltsch, Ernst (JKI-K)

Troeltsch, Ernst (1865-1923) Něm. protest. teolog a sociolog náboženství, představitel náb.-historické školy v liberální teologii. Byl profesorem teologie a filosofie v Bonnu, Heidelbergu a Berlíně. Při řešení dobového teol. sporu zdůvodňoval v knize Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1901) absolutní platnost náboženství a náb. hodnot v kulturních dějinách lidstva. Popíral ale výlučnost křesťanství, které vnímal z perspektivy náb. divergentnosti jako jednu z vývojových forem náboženství, v evrop. kulturním okruhu nejvyšší. Tímto spisem a prací z filosofie dějin Der Historismus und seine Probleme (1922) výrazně poznamenal evrop. hist.-filosofické a teol. myšlení. Pod vlivem Maxe Webera sledoval i otázku společ. podmíněnosti vzniku, vývoje a struktury křesťanství; k rozvoji oboru sociologie náboženství přispěl spisem Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (1912), v němž se zabýval typologií církví, náb. skupin a sekt. Čes.: Z dějin evrop. ducha, 1934.

Helena Pavlincová