Tvaštar (Hind)

Tvaštar [tvaṣṭṛ] – védský bůh, božský řemeslník. V některých hymnech se vyskytuje ve funkci demiurga, který v průběhu manifestace dává vesmíru a jednotlivinám tvar, což zahrnuje také vnější podobu bytostí. Je za ni zodpovědný i po dobu trvání světa, a proto dozírá na jejich embryonální vývoj v lůně matek.

Karel Werner