Ušas (Hind)

Ušas [uṣas] – Jitřenka, védská bohyně úsvitu, která otevírá ráno bránu pro sluneční vůz, na němž vyjíždí Súrja, její bratr, na svou denní pouť po obloze. Je věčné mladá a její půvab je opěvován v řadě hymnů Rgvédu lyrickými verši vysoké básnické hodnoty.

Karel Werner