Udždžajiní (Hind)

Udždžajiní [ujjayinī], Udždžain [ujjain] – jedno z posvátných měst hinduismu. Je to jedno ze čtyř míst, kam podle puránového mýtu dopadly rozlité kapky nápoje nesmrtelnosti (amrta), získaného stloukáním kosmického oceánu, když se o něj bohové a démoni, kteří na stloukání spolupracovali, svářili. Na paměť této události je zde každých 12 let pořádán náboženský svátek kumbhamélá. Ostatní tři místa jsou: Haridvár, Násik a Prajága.

Karel Werner