Váč (Hind)

Váč [vāc], Vák [vāk] – řeč, božská kosmická síla ve védách (srovn. biblický logos), aspekt brahma, a současně bohyně, matka véd a královna bohů. Podle mytologie kněžských textů (bráhman) se zúčastnila s Pradžápatim na tvoření světa. Se Sarasvatí sdílí postavení bohyně moudrosti, v pozdějších staletích však ustupuje do pozadí.

Karel Werner