Váránasí (Hind)

Váránasí [vārāṇasī] (Benares, Banáras) – město, zasvěcené Šivovi, na severním (levém) břehu posvátné řeky Gangy, ve starověku proslulé jako středisko bráhmanské učenosti pod jménem Káší. Je to snad nejposvátnější město hinduismu a vytoužené poutní místo pro mnohé hinduisty, kteří tam ke konci života přicházejí zemřít ve víře, že tak dojdou vysvobození. Obzvláště slavné jsou gháty, stupňovité sestupy do řeky Gangy pro účely rituálního ponoření a omývání, a paláce nad nimi. Téměř v neustálém provozu je také pohřební ghát pro spalování zemřelých, jejichž ostatky jsou pak vhozeny do řeky. Zemřelé děti a svatí muži nepotřebují očisty spálením a mohou být pohřbeni v řece po zatížení kameny.

Karel Werner